Hà Nội mở rộng tuyến phố đi bộ tại khu trung tâm Ba Đình

13 /102016

Hà Nội mở rộng tuyến phố đi bộ tại khu trung tâm Ba Đình

Đồng thời, các sở trên cần phối hợp với Công an thành phố, UBND quận Ba Đình lập phương án tổng thể tổ chức, kết nối giao thông khu vực và tổ chức tuyến phố đi bộ giai đoạn 2 phù hợp với quy hoạch chi tiết khu trung tâm chính trị Ba Đình đã được Thủ tướng phê duyệt.

Theo phương án tổ chức các tuyến đi bộ của Sở Giao thông vận tải, sẽ chuyển một số đoạn trên tuyến phố Ông Ích Khiêm, Điện Biên Phủ thành phố đi bộ.

Contact

  • 649/29 Dien Bien Phu Street., Ward 25, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City, Vietnam.
  • (08) 914 493 678
  • david@seapress.com.vn
  • 08 35 122 854

SEAPRESS TRANSPORT LOGISTICS CO., LTD